Có 1 kết quả:

huǒ qiāng shǒu ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gunman
(2) musketeer