Có 1 kết quả:

huǒ shù yín huā

1/1

Từ điển Trung-Anh

display of fireworks and lanterns