Có 1 kết quả:

huǒ qì ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) anger
(2) internal heat (TCM)

Một số bài thơ có sử dụng