Có 1 kết quả:

huǒ zāi ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ

1/1

Từ điển phổ thông

hoả hoạn

Từ điển Trung-Anh

fire (that burns buildings etc)