Có 1 kết quả:

huǒ lú

1/1

huǒ lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stove