Có 1 kết quả:

huǒ jù shǒu

1/1

huǒ jù shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) torchbearer
(2) athlete carrying Olympic flame