Có 1 kết quả:

huǒ zhú

1/1

huǒ zhú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fire and candles
(2) household things that burn