Có 1 kết quả:

huǒ yàn pēn shè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

flamethrower