Có 1 kết quả:

huǒ zhú ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fire and candles
(2) household things that burn

Một số bài thơ có sử dụng