Có 1 kết quả:

huǒ lí

1/1

huǒ lí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mechanical plow