Có 1 kết quả:

huǒ diàn

1/1

huǒ diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thermal power