Có 1 kết quả:

huǒ yǎn

1/1

huǒ yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pinkeye