Có 1 kết quả:

huǒ shí ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ

1/1

huǒ shí ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flint (stone)