Có 1 kết quả:

huǒ kuài zi

1/1

huǒ kuài zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fire tongs
(2) hair curling tongs