Có 1 kết quả:

huǒ jiàn dàn

1/1

huǒ jiàn dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rocket (artillery)