Có 1 kết quả:

huǒ jiàn tuī jìn liú dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

rocket-propelled grenade (RPG)