Có 1 kết quả:

huǒ jiàn tǒng

1/1

huǒ jiàn tǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bazooka
(2) rocket launcher