Có 1 kết quả:

huǒ hóng

1/1

huǒ hóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fiery
(2) blazing