Có 1 kết quả:

huǒ róng cǎo

1/1

huǒ róng cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

edelweiss (Leontopodium alpinum)