Có 1 kết quả:

huǒ tuǐ cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ham sausage