Có 1 kết quả:

huǒ shé

1/1

huǒ shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tongue of flame