Có 1 kết quả:

huǒ miáo ㄏㄨㄛˇ ㄇㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

flame