Có 1 kết quả:

huǒ jǐng

1/1

huǒ jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire alarm