Có 1 kết quả:

huǒ chē piào ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

train ticket