Có 1 kết quả:

huǒ chē tóu ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) train engine
(2) locomotive