Có 1 kết quả:

huǒ chē piào

1/1

huǒ chē piào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

train ticket