Có 1 kết quả:

huǒ lún

1/1

huǒ lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steamboat (old)