Có 1 kết quả:

huǒ qián ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fire tongs