Có 1 kết quả:

huǒ jī ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

turkey