Có 1 kết quả:

huǒ jī

1/1

huǒ jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

turkey