Có 1 kết quả:

huǒ lóng

1/1

huǒ lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fiery dragon