Có 1 kết quả:

miè huǒ qì ㄇㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fire extinguisher