Có 1 kết quả:

miè shǔ yào

1/1

miè shǔ yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rat poison