Có 1 kết quả:

dēng guāng

1/1

dēng guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (stage) lighting
(2) light