Có 1 kết quả:

dēng tái

1/1

dēng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lampstand