Có 1 kết quả:

dēng xīn

1/1

dēng xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lampwick