Có 1 kết quả:

dēng huǒ

1/1

dēng huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lights