Có 1 kết quả:

dēng zhào

1/1

dēng zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cover of lamp
(2) lampshade
(3) glass cover of oil lamp