Có 1 kết quả:

dēng xīn róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

corduroy (textiles)