Có 1 kết quả:

dēng xīn cǎo

1/1

dēng xīn cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 燈心草|灯心草[deng1 xin1 cao3]