Có 1 kết quả:

huī bù lǎ jī ㄏㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄌㄚˇ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dull gray
(2) gray and loathsome