Có 1 kết quả:

huī bu liū qiū

1/1

huī bu liū qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 灰不溜丢[hui1 bu5 liu1 diu1]