Có 1 kết quả:

huī guān yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Przevalski's parrotbill (Sinosuthora przewalskii)