Có 1 kết quả:

huī guān wēng yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-crowned warbler (Seicercus tephrocephalus)