Có 1 kết quả:

huī hóu yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ashy-throated parrotbill (Sinosuthora alphonsiana)