Có 1 kết quả:

huī tóu huī què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-headed bullfinch (Pyrrhula erythaca)