Có 1 kết quả:

huī tóu lǜ jiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ashy-headed green pigeon (Treron phayrei)