Có 1 kết quả:

huī tóu sǒu méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-faced liocichla (Liocichla phoenicea)