Có 1 kết quả:

huī tóu què méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Yunnan fulvetta (Alcippe fratercula)