Có 1 kết quả:

huī tóu yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-headed parrotbill (Psittiparus gularis)