Có 1 kết quả:

huī tóu dōng

1/1

huī tóu dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut thrush (Turdus rubrocanus)